Discussion:
FD: Ook VodafoneZiggo moet kabels openstellen voor derden
(te oud om op te antwoorden)
FW
2018-02-27 12:22:55 UTC
Permalink
Zou de kans nu groter worden dat XS4ALL ook via het =

Cogas/CIF-glasvezelnetwerk zal worden aangeboden, wat tot nu toe niet =

gebeurt?
___________________________

FD 27-2-2018:

Ook VodafoneZiggo moet kabels openstellen voor derden

Niet alleen KPN maar ook VodafoneZiggo moest straks zijn vaste netwerk =

openstellen voor derde partijen zonder eigen kabels, zoals T-Mobile, Tel=
e2 =

en een reeks van kleinere aanbieders. Met deze voorgestane ingreep wil d=
e =

Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat eerlijke concurrentie in de kabel=
- =

en telecomsector mogelijk blijft.

Door de vorig jaar ontstane fusie tussen mobieletelecomaanbieder Vodafon=
e =

Nederland en kabelbedrijf Ziggo is er naast marktleider KPN een tweede =

dominante speler actief op de Nederlandse markt. Met de ingreep hoopt de=
=

ACM een dreigend duopolie, waartegen de kleinere spelers geen vuist kunn=
en =

maken, te voorkomen.

Reacties nog mogelijk

De verplichte openstelling van het Ziggo-netwerk voor internet, vast =

bellen en tv blijkt uit het ontwerpbesluit marktanalyse dat de ACM =

dinsdagochtend naar buiten heeft gebracht ter consultatie. =

Telecombedrijven kunnen hier de komende zes weken op reageren. Daarna le=
gt =

de ACM een aangepast ontwerpbesluit voor aan de Europese Commissie. De =

toezichthouder streeft inwerkingtreding in de zomer.

'Door de dominante positie van KPN en Vodafone Ziggo op de markt voor =

vaste telecomnetwerken is er zonder regulering onvoldoende concurrentie.=
=

De ACM stelt daarom voor beide partijen te reguleren', aldus =

ACM-bestuurslid Henk Don.

De opstelling is een tegenvaller voor zowel KPN als VodafoneZiggo. Zij =

hebben de afgelopen jaren gepleit voor verdere deregulering. Een =

aanhoudende bemoeienis van de kartelwaakhond maakt het voor hen moeilijk=
er =

om op de langere termijn investeringen te doen, bijvoorbeeld in =

glasvezelverbindingen.
Grootmachten

Bij de laatste marktanalyse, die van drie jaar geleden, lag ook al de =

vraag voor of Ziggo zijn kabelnetwerk moest openstellen voor derden. Dat=
=

was vlak na de krachtenbundeling tussen UPC en Ziggo, waardoor 90% van d=
e =

Nederlandse zogeheten coax-kabels in =C3=A9=C3=A9n hand terechtkwam. Doo=
r de daarop =

volgende fusie met Vodafone is Ziggo in omvang KPN genaderd. Beide =

grootmachten zijn bovendien als enige in staat om met eigen netwerken ee=
n =

combinatie van mobiele en vaste communicatiediensten te leveren.

De ingreep die de ACM voorstelt, betekent een trendbreuk in de telecom. =
Na =

de privatisering van KPN in de jaren negentig was het mededingingstoezic=
ht =

volledig gericht op de voormalige monopolist. Met de groeiende =

concurrentie werd steeds meer ingezet op deregulering. Zo kreeg KPN drie=
=

jaar geleden ook al meer ruimte om met derde partijen te kunnen =

onderhandelen over de groothandelsprijzen.
Hardere opstelling

De hardere opstelling van de ACM leek zich al aan te dienen na een =

vraaggesprek met bestuurder Henk Don, bijna anderhalf jaar geleden in he=
t =

FD, die zich kritisch uitliet over het dreigende duopolie in Nederland. =
De =

ACM moest zich echter voegen in de opstelling van de Europese Commissie,=
=

die de bundeling van Vodafone en Ziggo goedkeurde, na een relatief =

bescheiden toezegging van de fusiepartners. Ook in de Tweede Kamer viel =
=

kritiek te beluisteren.

De Europese Commissie stuurde de laatste jaren aan op minder =

marktbeperkingen voor de grotere telecomspelers, zodat die makkelijker =

kunnen investeren in nieuwe verbindingen. Europa zou daarmee de digitale=
=

achterstand op bijvoorbeeld de Verenigde Staten moeten inlopen. Afgelope=
n =

najaar bleek echter dat de lidstaten zelf willen kunnen ingrijpen in gev=
al =

er sprake is van een aanmerkelijke marktmacht.

________________
Erik.jo32
2018-02-27 15:16:17 UTC
Permalink
Met deze uitspraak maken ze het alleen moeilijker.

Laat de overheid maar garant staan, dat ieder huis in Nederland een glasvezel heefd.
Meerdere netwerken is chaos en overbodig.

Erik
Rob
2018-02-27 15:45:40 UTC
Permalink
Post by FW
Zou de kans nu groter worden dat XS4ALL ook via het
Cogas/CIF-glasvezelnetwerk zal worden aangeboden, wat tot nu toe niet
gebeurt?
___________________________
Ook VodafoneZiggo moet kabels openstellen voor derden
Volgens mij wordt met "kabel" of "kabels" het coaxkabel netwerk van
Ziggo bedoeld. Dat heeft intern uiteraard wel glas, maar niet naar
de klanten.

Glas van Ziggo naar de klanten bestaat wel, maar alleen zakelijk.
Dat is voor consumenten veel te duur. Als je een zakelijke klant
bent dan kun je dat glas allang krijgen met internet van Ziggo erop,
en naar mijn ervaring werkt dat prima.
Erik.jo32
2018-02-27 16:07:11 UTC
Permalink
Post by Rob
Glas van Ziggo naar de klanten bestaat wel, maar alleen zakelijk.
Toen ik glasvezel kreeg, was de aansluiting geschikt voor Ziggo en KPN(2011)
Er zit ook uitsparing in de FTU/NTU voor de f-connector.
De 2e glasvezel is nooit gebruikt en Ziggo is er nooit opgekomen.

Erik
Rob
2018-02-27 18:11:51 UTC
Permalink
Post by Erik.jo32
Post by Rob
Glas van Ziggo naar de klanten bestaat wel, maar alleen zakelijk.
Toen ik glasvezel kreeg, was de aansluiting geschikt voor Ziggo en KPN(2011)
Er zit ook uitsparing in de FTU/NTU voor de f-connector.
De 2e glasvezel is nooit gebruikt en Ziggo is er nooit opgekomen.
Jij gebruikt "Ziggo" als naam voor kabel-tv begrijp ik?
Laten we het niet verwarrender maken dan het al is...
Dirk T. Verbeek
2018-02-27 18:55:32 UTC
Permalink
Post by FW
Zou de kans nu groter worden dat XS4ALL ook via het
Cogas/CIF-glasvezelnetwerk zal worden aangeboden, wat tot nu toe niet
gebeurt?
___________________________
Ook VodafoneZiggo moet kabels openstellen voor derden
Niet alleen KPN maar ook VodafoneZiggo moest straks zijn vaste netwerk
openstellen voor derde partijen zonder eigen kabels, zoals T-Mobile,
Tele2 en een reeks van kleinere aanbieders. Met deze voorgestane ingreep
wil de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat eerlijke concurrentie in
de kabel- en telecomsector mogelijk blijft.
Door de vorig jaar ontstane fusie tussen mobieletelecomaanbieder
Vodafone Nederland en kabelbedrijf Ziggo is er naast marktleider KPN een
tweede dominante speler actief op de Nederlandse markt. Met de ingreep
hoopt de ACM een dreigend duopolie, waartegen de kleinere spelers geen
vuist kunnen maken, te voorkomen.
Reacties nog mogelijk
De verplichte openstelling van het Ziggo-netwerk voor internet, vast
bellen en tv blijkt uit het ontwerpbesluit marktanalyse dat de ACM
dinsdagochtend naar buiten heeft gebracht ter consultatie.
Telecombedrijven kunnen hier de komende zes weken op reageren. Daarna
legt de ACM een aangepast ontwerpbesluit voor aan de Europese Commissie.
De toezichthouder streeft inwerkingtreding in de zomer.
'Door de dominante positie van KPN en Vodafone Ziggo op de markt voor
vaste telecomnetwerken is er zonder regulering onvoldoende concurrentie.
De ACM stelt daarom voor beide partijen te reguleren', aldus
ACM-bestuurslid Henk Don.
De opstelling is een tegenvaller voor zowel KPN als VodafoneZiggo. Zij
hebben de afgelopen jaren gepleit voor verdere deregulering. Een
aanhoudende bemoeienis van de kartelwaakhond maakt het voor hen
moeilijker om op de langere termijn investeringen te doen, bijvoorbeeld
in glasvezelverbindingen.
Grootmachten
Bij de laatste marktanalyse, die van drie jaar geleden, lag ook al de
vraag voor of Ziggo zijn kabelnetwerk moest openstellen voor derden. Dat
was vlak na de krachtenbundeling tussen UPC en Ziggo, waardoor 90% van
de Nederlandse zogeheten coax-kabels in één hand terechtkwam. Door de
daarop volgende fusie met Vodafone is Ziggo in omvang KPN genaderd.
Beide grootmachten zijn bovendien als enige in staat om met eigen
netwerken een combinatie van mobiele en vaste communicatiediensten te
leveren.
De ingreep die de ACM voorstelt, betekent een trendbreuk in de telecom.
Na de privatisering van KPN in de jaren negentig was het
mededingingstoezicht volledig gericht op de voormalige monopolist. Met
de groeiende concurrentie werd steeds meer ingezet op deregulering. Zo
kreeg KPN drie jaar geleden ook al meer ruimte om met derde partijen te
kunnen onderhandelen over de groothandelsprijzen.
Hardere opstelling
De hardere opstelling van de ACM leek zich al aan te dienen na een
vraaggesprek met bestuurder Henk Don, bijna anderhalf jaar geleden in
het FD, die zich kritisch uitliet over het dreigende duopolie in
Nederland. De ACM moest zich echter voegen in de opstelling van de
Europese Commissie, die de bundeling van Vodafone en Ziggo goedkeurde,
na een relatief bescheiden toezegging van de fusiepartners. Ook in de
Tweede Kamer viel kritiek te beluisteren.
De Europese Commissie stuurde de laatste jaren aan op minder
marktbeperkingen voor de grotere telecomspelers, zodat die makkelijker
kunnen investeren in nieuwe verbindingen. Europa zou daarmee de digitale
achterstand op bijvoorbeeld de Verenigde Staten moeten inlopen.
Afgelopen najaar bleek echter dat de lidstaten zelf willen kunnen
ingrijpen in geval er sprake is van een aanmerkelijke marktmacht.
________________
Er is ruimte voor verbetering.
Er zou wettelijk een scheiding moeten komen tussen de infrastructuur en
diensten.

Zoals het nu al is voor KPN die iedere dienst die aan de technische
eisen voldoet moet toelaten op zijn kabels.

Dat Ziggo nog steeds het alleenrecht heeft op de coax was historisch wel
te verklaren maar ondertussen zijn ze zo groot geworden dat die oude
bescherming afgeschaft moet worden.

Op meerdere plaatsen hebben andere bedrijven glas gelegd en die lui
komen er ook nog steeds mee weg alleen hun eigen provider door te geven.
Die scheiding van diensten en infra zou voor iedereen een gelijk
speelveld maken.
En zo is er dan ook geen reden meer om parallelle kabels te leggen.
Rob
2018-02-28 08:51:54 UTC
Permalink
Post by Dirk T. Verbeek
Op meerdere plaatsen hebben andere bedrijven glas gelegd en die lui
komen er ook nog steeds mee weg alleen hun eigen provider door te geven.
Ik hoorde dat het zelfs voorkomt dat mensen een huis voor zichzelf laten
bouwen en dan weigeren het te verhuren aan de eerste de beste sloeber
die aanbelt. Het moest nie magge...
Maarten Carels
2018-02-28 09:44:40 UTC
Permalink
Post by Rob
Post by Dirk T. Verbeek
Op meerdere plaatsen hebben andere bedrijven glas gelegd en die lui
komen er ook nog steeds mee weg alleen hun eigen provider door te geven.
Ik hoorde dat het zelfs voorkomt dat mensen een huis voor zichzelf laten
bouwen en dan weigeren het te verhuren aan de eerste de beste sloeber
die aanbelt. Het moest nie magge...
Zit natuurlijk iets anders. De telefoonkabels zijn destijds aangelend
door de overheid (staatsbedrijf der PTT).

Die coaxkabels van ziggo (en ex-upc) zijn de gemeentelijke kabelnetten
van destijds, die (ja, ook die) aangelegd zijn met... overheidsgeld. Het
amsterdamse kabelnet (KTA, KabelTelevisie Amsterdam) is aangelegd door
de gemeente, als gemeentelijke dienst. Later is dat in de
privatiseringsdrift voor een appel en een ei aan de markt overgedaan.

Er is dus geen enkele reden om KPN (als beheerder van de telefoonkabels)
anders te behandelen dan de beheerder van de coaxnetten (i.e. de ziggo's
van deze wereld).

Openstellen dus, voor iedereen die aan de technische eisen voor toegang
voldoet. En niet zeuren dat zoiets geld kost, of iets andere techniek
vereist, uiteindelijk komen er twee kabels je huis binnen, een uit de
straatkast van KPN, en een uit de straatkast van ziggo....

--maarten
Rob
2018-02-28 10:07:31 UTC
Permalink
Post by Maarten Carels
Post by Rob
Post by Dirk T. Verbeek
Op meerdere plaatsen hebben andere bedrijven glas gelegd en die lui
komen er ook nog steeds mee weg alleen hun eigen provider door te geven.
Ik hoorde dat het zelfs voorkomt dat mensen een huis voor zichzelf laten
bouwen en dan weigeren het te verhuren aan de eerste de beste sloeber
die aanbelt. Het moest nie magge...
Zit natuurlijk iets anders. De telefoonkabels zijn destijds aangelend
door de overheid (staatsbedrijf der PTT).
Die coaxkabels van ziggo (en ex-upc) zijn de gemeentelijke kabelnetten
van destijds, die (ja, ook die) aangelegd zijn met... overheidsgeld. Het
amsterdamse kabelnet (KTA, KabelTelevisie Amsterdam) is aangelegd door
de gemeente, als gemeentelijke dienst. Later is dat in de
privatiseringsdrift voor een appel en een ei aan de markt overgedaan.
Er is dus geen enkele reden om KPN (als beheerder van de telefoonkabels)
anders te behandelen dan de beheerder van de coaxnetten (i.e. de ziggo's
van deze wereld).
Ja maar nu heb je het over kabel TV, de tekst van Dirk had het over
glas. Er zijn bedrijven geweest die hun nek hebben uitgestoken en een
glas netwerk hebben gelegd en daar alleen "zelf" internet op aanbieden
omdat dit ongetwijfeld onderdeel is van hun verdienmodel (ze krijgen
van en directe klant meer geld voor hun glas dan als ze het wholesale
aan een internet aanbieder zoals XS4ALL leveren) en die worden daar
nu ineens op aangekeken. Als ze vanaf het begin geweten hadden dat ze
een openbaar netwerk aan het aanleggen waren dan waren ze er wellicht
helemaal niet aan begonnen.

Wat er met de kabelnetten gebeurd is dat is inderdaad tamelijk schandalig.
Post by Maarten Carels
Openstellen dus, voor iedereen die aan de technische eisen voor toegang
voldoet. En niet zeuren dat zoiets geld kost, of iets andere techniek
vereist, uiteindelijk komen er twee kabels je huis binnen, een uit de
straatkast van KPN, en een uit de straatkast van ziggo....
Het probleem met het kabelnet is een beetje dat het laatste stukje een
broadcast karakter heeft en "toelaten van meerdere aanbieders" dus net
zo fake gaat worden als "groene stroom": je krijgt allemaal hetzelfde
TV signaal alleen de rekening komt van iemand die een deal heeft met de
eigenlijke exploitant.

Voor de internet dienst ligt dat natuurlijk iets anders, omdat die
al per-abonnee is. Het is vast wel mogelijk meerdere aanbieders te
configureren maar er zal een flinke samenwerking/samenvlechting nodig zijn
om dat te laten werken, net zoals jullie flink met KPN moeten samenwerken
om VVDSL te kunnen leveren op het KPN netwerk (= het door KPN laten doen).

Dat is dus anders dan bijvoorbeeld meerdere aanbieders op het telefoonnet
die DSLAMs plaatsten in de wijkcentrale. Daar kon je nog echt spreken
van een andere aanbieder die alleen de kabels gebruikt.
Dirk T. Verbeek
2018-02-28 12:04:58 UTC
Permalink
Post by Rob
Ja maar nu heb je het over kabel TV, de tekst van Dirk had het over
glas. Er zijn bedrijven geweest die hun nek hebben uitgestoken en een
glas netwerk hebben gelegd en daar alleen "zelf" internet op aanbieden
omdat dit ongetwijfeld onderdeel is van hun verdienmodel (ze krijgen
van en directe klant meer geld voor hun glas dan als ze het wholesale
aan een internet aanbieder zoals XS4ALL leveren) en die worden daar
nu ineens op aangekeken. Als ze vanaf het begin geweten hadden dat ze
een openbaar netwerk aan het aanleggen waren dan waren ze er wellicht
helemaal niet aan begonnen.
Ik bedoelde ook wel degelijk de coax.

Dat de oorspronkelijke investeerders een berekening gemaakt hebben over
het terugverdienen is geen reden om dat glas en coax tot infrastructuur
te verklaren, als de wholesale prijs maar redelijk is.
Net als bij b.v. elektriciteit en gas moet er naar mijn mening een
splitsing komen tussen het transport en de levering van data en energie.
Rob
2018-02-28 12:17:04 UTC
Permalink
Post by Dirk T. Verbeek
Post by Rob
Ja maar nu heb je het over kabel TV, de tekst van Dirk had het over
glas. Er zijn bedrijven geweest die hun nek hebben uitgestoken en een
glas netwerk hebben gelegd en daar alleen "zelf" internet op aanbieden
omdat dit ongetwijfeld onderdeel is van hun verdienmodel (ze krijgen
van en directe klant meer geld voor hun glas dan als ze het wholesale
aan een internet aanbieder zoals XS4ALL leveren) en die worden daar
nu ineens op aangekeken. Als ze vanaf het begin geweten hadden dat ze
een openbaar netwerk aan het aanleggen waren dan waren ze er wellicht
helemaal niet aan begonnen.
Ik bedoelde ook wel degelijk de coax.
Post by Rob
Op meerdere plaatsen hebben andere bedrijven glas gelegd en die lui
komen er ook nog steeds mee weg alleen hun eigen provider door te geven.
Dat is m.i. wat anders dan coax.
Post by Dirk T. Verbeek
Dat de oorspronkelijke investeerders een berekening gemaakt hebben over
het terugverdienen is geen reden om dat glas en coax tot infrastructuur
te verklaren, als de wholesale prijs maar redelijk is.
Nee maar dan moet daar wel vanaf het begin rekening mee gehouden worden
en toen die netwerken werden aangelegd was daar geen sprake van.

Als jij een weg aanlegt met het uitgangspunt dat het een tolweg is en
dat je 5 euro per passerende auto kunt vangen dan ben je ook niet blij
als "de staat" je 50.000 euro per dag geeft als wholesale bedrag waarna
iedereen er gratis overheen mag, en er rijden dan 20.000 auto's/dag over.
Post by Dirk T. Verbeek
Net als bij b.v. elektriciteit en gas moet er naar mijn mening een
splitsing komen tussen het transport en de levering van data en energie.
Dat zou goed zijn, maar dan wel op een vergelijkbare manier.
Dus niet de netwerken van ondernemers nationaliseren tegen lage prijzen.
Maarten Carels
2018-03-01 09:51:22 UTC
Permalink
Rob <***@example.com> wrote:
[...]
Post by Rob
Post by Dirk T. Verbeek
Net als bij b.v. elektriciteit en gas moet er naar mijn mening een
splitsing komen tussen het transport en de levering van data en energie.
Dat zou goed zijn, maar dan wel op een vergelijkbare manier.
Dus niet de netwerken van ondernemers nationaliseren tegen lage prijzen.
De meeste van die netwerken zijn de geprivatiseerde nutsbedrijven, die
de netwerken min of meer voor niets meegekregen hebben.

--maarten
Kees Nuyt
2018-03-01 10:48:14 UTC
Permalink
Post by Maarten Carels
[...]
Post by Rob
Post by Dirk T. Verbeek
Net als bij b.v. elektriciteit en gas moet er naar mijn mening een
splitsing komen tussen het transport en de levering van data en energie.
Dat zou goed zijn, maar dan wel op een vergelijkbare manier.
Dus niet de netwerken van ondernemers nationaliseren tegen lage prijzen.
De meeste van die netwerken zijn de geprivatiseerde nutsbedrijven, die
de netwerken min of meer voor niets meegekregen hebben.
Inclusief de bijbehorende schuldenlast, die netwerken waren wel
eens onderpand van leningen, want gefinancierd met vreemd
vermogen.
--
Kees Nuyt
Mark Huizer
2018-02-28 10:09:00 UTC
Permalink
Post by Maarten Carels
Openstellen dus, voor iedereen die aan de technische eisen voor toegang
voldoet. En niet zeuren dat zoiets geld kost, of iets andere techniek
vereist, uiteindelijk komen er twee kabels je huis binnen, een uit de
straatkast van KPN, en een uit de straatkast van ziggo....
Is het niet een verschil dat glas en DSL echt point to point
verbindingen zijn naar een wijkkast, en dus echt voor elke provider een
eigen verbinding kan leveren? Op de kabel zit je denk ik met het
probleem dat je maar een bepaalde hoeveelheid banden hebt om data op
door te geven met een fatsoenlijke ruimte voor veul data. Tenzij je het
een groot feest maakt van mensen die ook het verkeer van allerlei andere
providers kunnen zien en zo, omdat die downstream gedeeld moet worden en
broadcast is.

Het lijkt me lastig om op een wenselijke manier flinke stapels providers
toe te laten. Tenzij je verkeer gaat versleutelen tussen modem en
provider misschien. Dat zou dan wel een zinnige oplossing kunnen zijn.

Mark
Dirk T. Verbeek
2018-02-28 11:28:32 UTC
Permalink
Post by Mark Huizer
Post by Maarten Carels
Openstellen dus, voor iedereen die aan de technische eisen voor toegang
voldoet. En niet zeuren dat zoiets geld kost, of iets andere techniek
vereist, uiteindelijk komen er twee kabels je huis binnen, een uit de
straatkast van KPN, en een uit de straatkast van ziggo....
Is het niet een verschil dat glas en DSL echt point to point
verbindingen zijn naar een wijkkast, en dus echt voor elke provider een
eigen verbinding kan leveren? Op de kabel zit je denk ik met het
probleem dat je maar een bepaalde hoeveelheid banden hebt om data op
door te geven met een fatsoenlijke ruimte voor veul data. Tenzij je het
een groot feest maakt van mensen die ook het verkeer van allerlei andere
providers kunnen zien en zo, omdat die downstream gedeeld moet worden en
broadcast is.
Het lijkt me lastig om op een wenselijke manier flinke stapels providers
toe te laten. Tenzij je verkeer gaat versleutelen tussen modem en
provider misschien. Dat zou dan wel een zinnige oplossing kunnen zijn.
Zoals ook Rob dat zegt zal voor coax de enige oplossing zijn.
Omdat vrijwel iedereen al een settop box of kaart heeft voor het
decoderen en er ook al jaren vraag is naar persoonlijke zenderpakketten
is daar best wel een markt voor.
Post by Mark Huizer
Mark
Rob
2018-02-28 12:23:04 UTC
Permalink
Post by Dirk T. Verbeek
Post by Mark Huizer
Het lijkt me lastig om op een wenselijke manier flinke stapels providers
toe te laten. Tenzij je verkeer gaat versleutelen tussen modem en
provider misschien. Dat zou dan wel een zinnige oplossing kunnen zijn.
Zoals ook Rob dat zegt zal voor coax de enige oplossing zijn.
Omdat vrijwel iedereen al een settop box of kaart heeft voor het
decoderen en er ook al jaren vraag is naar persoonlijke zenderpakketten
is daar best wel een markt voor.
Wat betreft de TV is er het probleem dat analoge TV niet gecodeerd kan
worden. Dat moet dus een standaard pakket zijn wat voor alle klanten
gelijk is of ze nou bij Ziggo of bij een andere provider zitten.

Digitale TV kan wel gecodeerd worden, zelfs op verschillende manieren
tegelijk (zuiverder: de coderingssleutel, die om de zoveel tijd wisselt,
kan parallel met verschillende systemen aan de settopboxen gegeven
worden), waardoor verschillende aanbieders ieder hun eigen pakketten
kunnen maken waarbij de programma's die in meerdere pakketten zitten
toch maar 1 keer op de kabel hoeven te zitten.

Echter, dit vergt wel een samenwerking tussen die aanbieders.

Voor internet geldt in feite hetzelfde. Er kan geconfigureerd worden
naar welke provider een abonnee een link krijgt (en uit welk subnet
hij een adres krijgt) per modem, maar die administratie moet uiteraard
bekend zijn bij de daadwerkelijke beheerder van het netwerk. Dat
vergt dus ook weer samenwerking.

Het is dus niet een kwestie van het draadje ergens afmonteren en klaar
ben je, zoals bij het telefoonnet. Je moet het meer vergelijken met
virtuele netwerkproviders.
Miquel van Smoorenburg
2018-03-01 08:07:56 UTC
Permalink
Post by Mark Huizer
Is het niet een verschil dat glas en DSL echt point to point
verbindingen zijn naar een wijkkast, en dus echt voor elke provider een
eigen verbinding kan leveren?
Nog wel, maar KPN kijkt al naar GPON.
Post by Mark Huizer
Op de kabel zit je denk ik met het
probleem dat je maar een bepaalde hoeveelheid banden hebt om data op
door te geven met een fatsoenlijke ruimte voor veul data.
Wat maakt het uit of er 100 ziggo gebruikers in een segment zitten of
50 van KPN en 50 van ziggo?
Post by Mark Huizer
Tenzij je het
een groot feest maakt van mensen die ook het verkeer van allerlei andere
providers kunnen zien en zo, omdat die downstream gedeeld moet worden en
broadcast is.
Het lijkt me lastig om op een wenselijke manier flinke stapels providers
toe te laten. Tenzij je verkeer gaat versleutelen tussen modem en
provider misschien. Dat zou dan wel een zinnige oplossing kunnen zijn.
Dat heet "Baseline Privacy Interface" (BPI) en zit in de Docsis
standaard. Vziw gebruikt Ziggo dat ook.

Mike.
Mark Huizer
2018-03-04 11:40:13 UTC
Permalink
Post by Miquel van Smoorenburg
Post by Mark Huizer
Is het niet een verschil dat glas en DSL echt point to point
verbindingen zijn naar een wijkkast, en dus echt voor elke provider een
eigen verbinding kan leveren?
Nog wel, maar KPN kijkt al naar GPON.
Is dat omdat multicast dan een stuk makkelijker wordt? Of om te besparen
op glazen kabels en graaftijd?
Post by Miquel van Smoorenburg
Post by Mark Huizer
Op de kabel zit je denk ik met het
probleem dat je maar een bepaalde hoeveelheid banden hebt om data op
door te geven met een fatsoenlijke ruimte voor veul data.
Wat maakt het uit of er 100 ziggo gebruikers in een segment zitten of
50 van KPN en 50 van ziggo?
Nou ja, mijn idee van broadcast problemen :) Kennelijk is dat al
opgelost. Zo lang heb ik al minimaal geen kabelinternet gelukkig.
Post by Miquel van Smoorenburg
Post by Mark Huizer
Het lijkt me lastig om op een wenselijke manier flinke stapels providers
toe te laten. Tenzij je verkeer gaat versleutelen tussen modem en
provider misschien. Dat zou dan wel een zinnige oplossing kunnen zijn.
Dat heet "Baseline Privacy Interface" (BPI) en zit in de Docsis
standaard. Vziw gebruikt Ziggo dat ook.
Ah, kijk... -learning mode on-

Mark

Maarten Carels
2018-03-01 09:51:22 UTC
Permalink
Mark Huizer <xaa+***@dohd.org> wrote:

[...]
Post by Mark Huizer
Is het niet een verschil dat glas en DSL echt point to point
verbindingen zijn naar een wijkkast, en dus echt voor elke provider een
eigen verbinding kan leveren? Op de kabel zit je denk ik met het
probleem dat je maar een bepaalde hoeveelheid banden hebt om data op
door te geven met een fatsoenlijke ruimte voor veul data. Tenzij je het
een groot feest maakt van mensen die ook het verkeer van allerlei andere
providers kunnen zien en zo, omdat die downstream gedeeld moet worden en
broadcast is.
Heeft niet iedere abonnee zijn eigen coaxkabeltje vanaf het kastje in de
straat? Wat dat betreft niet anders dan de straatkast van KPN.

--maarten
Casper H.S. Dik
2018-03-01 10:34:14 UTC
Permalink
Post by Maarten Carels
[...]
Post by Mark Huizer
Is het niet een verschil dat glas en DSL echt point to point
verbindingen zijn naar een wijkkast, en dus echt voor elke provider een
eigen verbinding kan leveren? Op de kabel zit je denk ik met het
probleem dat je maar een bepaalde hoeveelheid banden hebt om data op
door te geven met een fatsoenlijke ruimte voor veul data. Tenzij je het
een groot feest maakt van mensen die ook het verkeer van allerlei andere
providers kunnen zien en zo, omdat die downstream gedeeld moet worden en
broadcast is.
Heeft niet iedere abonnee zijn eigen coaxkabeltje vanaf het kastje in de
straat? Wat dat betreft niet anders dan de straatkast van KPN.
Behalve dat in het geval van het oorspronkelijk telefoon netwerk,
alle kabels hebben een 1-1 verbinding naar een patch in de
telefooncentrale.

Maar het is in principe mogelijk om in iedere straatkast de coax
kabel op een andere signaal bron aan te sluiten.

Casper
Rob
2018-03-01 11:01:53 UTC
Permalink
Post by Casper H.S. Dik
Post by Maarten Carels
[...]
Post by Mark Huizer
Is het niet een verschil dat glas en DSL echt point to point
verbindingen zijn naar een wijkkast, en dus echt voor elke provider een
eigen verbinding kan leveren? Op de kabel zit je denk ik met het
probleem dat je maar een bepaalde hoeveelheid banden hebt om data op
door te geven met een fatsoenlijke ruimte voor veul data. Tenzij je het
een groot feest maakt van mensen die ook het verkeer van allerlei andere
providers kunnen zien en zo, omdat die downstream gedeeld moet worden en
broadcast is.
Heeft niet iedere abonnee zijn eigen coaxkabeltje vanaf het kastje in de
straat? Wat dat betreft niet anders dan de straatkast van KPN.
Behalve dat in het geval van het oorspronkelijk telefoon netwerk,
alle kabels hebben een 1-1 verbinding naar een patch in de
telefooncentrale.
Maar het is in principe mogelijk om in iedere straatkast de coax
kabel op een andere signaal bron aan te sluiten.
Ja dat zou kunnen, maar dat is dan wel een vergelijkbare netwerk
ombouw als die van het plaatsen van VDSL straatkasten. Je moet
alle straatkasten langs en apparatuur ombouwen/bijbouwen en afhankelijk
van de lokale situatie wellicht zelfs kabels graven.

Volgens mij is het nog steeds meestal zo dat kabel-tv straatkasten
in een "streng" van coax gekoppeld zijn aan de wijkkast, dus van de
wijkkast lopen er een aantal kabels naar straatkasten in de buurt en
van iedere straatkast weer door naar een volgende straatkast in hetzelfde
blok. Als er een totaal onafhankelijke aanbieder moet komen moet je
wellicht een extra coax daar voor trekken.

Naar de wijkkasten toe is het wel allemaal glas (vroeger was dat ook
coax, dan meestal 2 ringen langs die kasten en de programma's werden
in de kast vanaf de VHF frekwenties op de ringen "omhoog gezet" in
frekwentie naar UHF voor de klanten).

Er was een tijd dat KPN zo'n totale ombouw van plan was (alle straatkasten
ombouwen naar "actief") maar dat is nooit van de grond gekomen, te duur
en te complex. De straatkasten die we nu zien zijn een deel-implementatie
daarvan en moet je zien hoe lang dat al duurt.
Miquel van Smoorenburg
2018-03-01 12:21:20 UTC
Permalink
Post by Rob
Er was een tijd dat KPN zo'n totale ombouw van plan was (alle straatkasten
ombouwen naar "actief") maar dat is nooit van de grond gekomen, te duur
en te complex. De straatkasten die we nu zien zijn een deel-implementatie
daarvan en moet je zien hoe lang dat al duurt.
Tsja, dat plan was er in 2006,2007, en dat ging als volgt:

a. we plaatsen 28000 straatkasten en vervangen daarmee alle
huidige centrales
b. terwij we dat doen verkopen we dan huidige (lege) centrales (meestal
oude statige panden in het centrum), en daarmee bekostigen we het.

2 tegenvallers:

1. iets met de huizenmarkt in 2008 ..
2. OPTA verplichtte KPN om de centrales voor lange tijd open te houden
voor de concurrentie.

Dus dat werd 'm niet.

Mike.
Rob
2018-03-01 13:37:00 UTC
Permalink
Post by Miquel van Smoorenburg
Post by Rob
Er was een tijd dat KPN zo'n totale ombouw van plan was (alle straatkasten
ombouwen naar "actief") maar dat is nooit van de grond gekomen, te duur
en te complex. De straatkasten die we nu zien zijn een deel-implementatie
daarvan en moet je zien hoe lang dat al duurt.
a. we plaatsen 28000 straatkasten en vervangen daarmee alle
huidige centrales
b. terwij we dat doen verkopen we dan huidige (lege) centrales (meestal
oude statige panden in het centrum), en daarmee bekostigen we het.
1. iets met de huizenmarkt in 2008 ..
2. OPTA verplichtte KPN om de centrales voor lange tijd open te houden
voor de concurrentie.
Dus dat werd 'm niet.
Mike.
Inderdaad... ik vond het echter al wat naief, er zijn wel een paar
centrales in mooie panden, zoals het beroemde hoofdpostkantoor in
Utrecht, maar de gemiddelde centrale is zeker geen statig pand.

Er was ooit een website met foto's van alle centrales in Nederland.
Voor het grootste deel zijn het kleine bakstenen gebouwtjes zonder ramen.

Ook was het denk ik niet heel handig om op dat moment groots te gaan
investeren in POTS lijnen...
Kees Nuyt
2018-03-01 11:06:12 UTC
Permalink
Post by Maarten Carels
[...]
Post by Mark Huizer
Is het niet een verschil dat glas en DSL echt point to point
verbindingen zijn naar een wijkkast, en dus echt voor elke provider een
eigen verbinding kan leveren? Op de kabel zit je denk ik met het
probleem dat je maar een bepaalde hoeveelheid banden hebt om data op
door te geven met een fatsoenlijke ruimte voor veul data. Tenzij je het
een groot feest maakt van mensen die ook het verkeer van allerlei andere
providers kunnen zien en zo, omdat die downstream gedeeld moet worden en
broadcast is.
Heeft niet iedere abonnee zijn eigen coaxkabeltje vanaf het kastje in de
straat? Wat dat betreft niet anders dan de straatkast van KPN.
Dat kastje bevat de eindversterker en een coaxverdeler (multitap).
Kastje is erg klein en heeft geen eigen 220V voeding.

Wordt via de gemeenschappelijke coax gevoed vanuit de
groepsversterker, met een beperkt vermogen (televoeding).

www.cablers.nl/WebRoot/Store/Shops/Digiproof/MediaGallery/boek/Boek_hetkabelnet.pdf
(beetje gedateerd, maar toch)
--
Kees Nuyt
Rob
2018-03-01 12:13:36 UTC
Permalink
Post by Kees Nuyt
Post by Maarten Carels
Heeft niet iedere abonnee zijn eigen coaxkabeltje vanaf het kastje in de
straat? Wat dat betreft niet anders dan de straatkast van KPN.
Dat kastje bevat de eindversterker en een coaxverdeler (multitap).
Kastje is erg klein en heeft geen eigen 220V voeding.
Wordt via de gemeenschappelijke coax gevoed vanuit de
groepsversterker, met een beperkt vermogen (televoeding).
Wat er later wel veranderd is: vroeger was het gebruikelijk als je
geen abonnement (meer) nam jouw coax uit de coaxverdeler te trekken,
deze lag dan los in het kastje. Dan moest er dus iemand heen.

Tegenwoordig zijn er "managable" verdelers waarvan men de poorten
individueel aan en uit kan zetten. Men kan dan via een remote commando
klanten afschakelen die geen abonnement meer nemen cq niet meer betalen.

Dit wordt nu weer minder belangrijk omdat analoog er langzaamaan uit
gaat en men digitale klanten ook kan afschakelen via hun decoder.
(wat uiteraard ook geldt voor internet klanten)
Casper H.S. Dik
2018-02-28 10:39:18 UTC
Permalink
Post by Maarten Carels
Die coaxkabels van ziggo (en ex-upc) zijn de gemeentelijke kabelnetten
van destijds, die (ja, ook die) aangelegd zijn met... overheidsgeld. Het
amsterdamse kabelnet (KTA, KabelTelevisie Amsterdam) is aangelegd door
de gemeente, als gemeentelijke dienst. Later is dat in de
privatiseringsdrift voor een appel en een ei aan de markt overgedaan.
Er is meer dan 1000 gulden per aansluiting betaald; op dat een
appel en ei te noemen lijkt overdreven.

Casper
Ruud Uphoff
2018-02-28 00:43:17 UTC
Permalink
Post by FW
Zou de kans nu groter worden dat XS4ALL ook via het
Cogas/CIF-glasvezelnetwerk zal worden aangeboden, wat tot nu toe niet
gebeurt?
___________________________
Ook VodafoneZiggo moet kabels openstellen voor derden
Niet alleen KPN maar ook VodafoneZiggo moest straks zijn vaste netwerk
openstellen voor derde partijen zonder eigen kabels, zoals T-Mobile,
Tele2 en een reeks van kleinere aanbieders. Met deze voorgestane ingreep
wil de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat eerlijke concurrentie in
de kabel- en telecomsector mogelijk blijft.
Ha, als dat een zou kunnen.

Alle beheerders van infrastuctuur verplicht fuseren, en alleen de
infrastructuur beheren.

En dat dan volledig open voor alle aanbieders...

Jus a dream..

--
Met vr. gr,
Ruud Uphoff
Paul Slootman
2018-02-28 12:12:06 UTC
Permalink
Post by FW
Zou de kans nu groter worden dat XS4ALL ook via het
Cogas/CIF-glasvezelnetwerk zal worden aangeboden, wat tot nu toe niet
gebeurt?
Nee, want Cogas/CIF wil graag dat meerdere aanbieders komen, maar die
aanbieders willen niet investeren in POPs e.d. terwijl de opbrengst
waarschijnlijk beperkt zal zijn.

M.a.w. de afwezigheid van aanbieders op die glasvezel ligt aan de
aanbieders en niet aan de beheerders van de glasvezel.


Paul
Loading...